nieuw logo site

Witvis 

Is een informele verzamelnaam voor verschillende licht gekleurde karperachtigen ongeveer overeenkomend met de karperachtigen die in de Benelux voorkomen, die vooral wordt gebruikt door recreatie- en sportvissers.

 

Deze karperachtigen lijken veel op elkaar en kruisen ook vaak onderling. In de Benelux zijn dit als belangrijkste: brasemkolbleiblankvoornrietvoornwinderoofbleikopvoornserpeling,sneepalvervetje en bittervoorn, hoewel de laatste twee nauwelijks aan de hengel worden gevangen. Ze worden informeel ook onderscheiden in voorns en brasem, waarbij kolblei en kleine brasem vaak bliek worden genoemd.

 

Over het algemeen maken witvissen het grootste gedeelte van de biomassa aan vis uit in de wateren van Vlaanderen en Nederland. Ze komen bijna alle voor in scholen en soms in kleine groepjes van oudere exemplaren. Ze zijn een belangrijke stap in de voedselketen met als predatoren baarssnoekbaarspalingmeerval en snoek. De meeste witvissen eten ongewervelden en (met name rietvoorn) ook wel wat plantaardig voedsel. Oudere witvissen eten vaak ook kleine visjes. De oudere roofblei is de enige soort die gespecialiseerd is in vis als prooi. De sneep is gespecialiseerd in het eten van algen die hij met de dikke verhoornde lippen van de keien kan schrapen.