nieuw logo site

Roofvissen.

 

Snoek.

De snoek, Essox Lucius, misschien wel de bekendste zoetwater roofvis van Nederland. De herkenbare en karakteristieke kop van de snoek maakt het een goed herkenbare vis. Onder de roofvissers staat de snoek bekend om zijn eetlust en de mogelijkheid om tot een aanzienlijk formaat uit te groeien.

Snoek vissen is een leuke en actieve manier van vissen! Essox Lucius is misschien wel de bekendste zoetwater roofvis van Nederland. De karakteristieke kop van de snoek maakt het een goed herkenbare vis. Onder de sportvissers staat de snoek bekend om zijn vraatzucht en de mogelijkheid om tot aanzienlijk formaat uit te groeien. Snoeken eten zo ongeveer alles: eendenkuikens, kikkers, ratten. Alles wat in en rond het water vertoeft van niet al te grote omvang kan ten prooi vallen aan dit magnifieke roofdier. De afmeting van de snoek verschilt per geslacht. De mannetjes worden niet groter dan 85 cm terwijl vrouwtjes snoeken tot 1.40 kunnen groeien Een metersnoek is dan ook altijd een vrouwtje!

Snoekbaars

Stizostedion lucioperca, de snoekbaars of onder ons vissers ook wel de glasoog genoemd komt van oorsprong uit Oost- en Midden-Europa. Sinds het einde van de 19e eeuw is de snoekbaars echter ook uitgezet in Nederland voor de commerciele visvangst. Deze rover kan een lengte van 1,20 halen, maar dit zijn zeer zeldzame exemplaren die maar zelden gevangen worden. Snoekbaars vissen van 80 a 90 cm kan hier in ons kikkerlandje al groot genoemd worden en worden vaak op de grotere meren en rivieren gevangen. De grootste snoekbaars die in de Nederlandse wateren is gevangen, heeft een lengte van 1,12 en weegt 15,7 kilo. Hier moet wel bij vermeld worden dat het om een vage foto gaat dus het is een beetje speculeren.

Snoekbaars visspullen

Als je gaat vissen op snoekbaars is het aas (je pluggen) erg belangrijk! Al blijft het leuk om in de viswinkel alle soorten en maten te bekijken.

Jagende Snoekbaars vissen

Een snoekbaars heeft een hekel aan licht en zal overdag de donker en diepere gedeeltes van een kanaal opzoeken en zich daar verschuilen. Dit is natuurlijk een uitermate interessant gegeven voor ons als snoekbaars visser. Vis overdag dan ook altijd rondom de bruggen en peilers met bijvoorbeeld een shadje of een dood visje. Vergeleken met zijn grote broer de snoek, kiest een snoekbaars sneller voor een wat kleinere maaltijd en jaagt hij graag in het donker. Top tijden zijn dan ook tijdens de schemering.

Overbevissing Snoekbaars

Helaas voor ons als snoekbaars vissers, vertegenwoordigt de snoekbaars een grote economische waarde, vanwege het hooggewaardeerd visvlees. Dit is de rede waarom er veel wordt weggevangen wordt voor de consumptie en in het ergste geval gestroopt door randfiguren. Op het IJselmeer en de Randmeren is het aantal snoekbaarzen dan ook sterk afgenomen. Het is echt niet erg om eens een snoekbaarsje mee te nemen voor consumptie, maar zet de snoekbaars vissen groter dan 60 cm gewoon weer terug zodat deze weer voor het nageslacht kunnen zorgen.

Baars

Perca fluviatilis, oftewel de Baars is een van de meest vraatzuchtige rovers van de Nederlandse wateren. De baars kan 50 centimeter lang worden en gewichten bereiken van 3 kilo. De gestreepte rover kan geen grote lengtes bereiken en een vis van 50 cm of groter is zeldzaam, deze vis kan 16 jaar oud worden. Wanneer de baars in zijn jonge levensstadium is, eet hij vooral kleine ongewervelde diertje, planton en andersoortig klein aas. In het volwassen levensstadium, vanaf een lengte van 16 centimeter, eet de baars voornamelijk andere vis. Waarbij het op de oppervlakte jaagt op speldaas. Het zijn kannibalistisch ingestelde vissen en een grote baars zal niet aarzelen om zijn kleinere soortgenoten op te eten.

Beroemde Baarssoorten

Het verspreidingsgebied van de baars is geheel Europa en daarbij komt de baars in alle vormen en soorten water voor. Rivieren, vijvers, kanalen en zandafgraving zijn allen wateren die baars bevatten. Mede daarom is de baars een bekende en populaire sportvis. Het beste gedijt de baars in voedselarm en heldere water. Het is een rover die nieuwe aangelegde wateren als eerst bevolkt en daardoor een echte pionier. In voedselarme wateren zoals zandafgravingen zijn baars en blankvoorn meestel de dominante vissoorten met de meeste biomassa. Je kunt dan vaak grote scholen kleine baars waarnemen die gezamenlijk jagen op speldaas. Grotere exemplaren komen vaak in kleinere scholen voor en de echte joekels zijn vaak solitaire rovers. In de Verenigde Staten is een familiegenoot van de baars, de Large Mouth Bass, een van de populairste sportvissen van het land. Deze verre neef kan een lengte van 75 centimeter bereiken en staat bekend om zijn vechtlust. Het drillen van een Large Mouth Bass gaat meestal gepaard met luchtacrobatiek en wordt pond voor pond aangemerkte als de sterkste zoetwatervis. Je kunt begrijpen dat er dan ook veel wedstrijden worden georganiseerd bij het vissen op Large Mouth Bass. Hieronder het vermeende wereldrecord!

Vissen op baars

Baarzen zijn vaak te vinden in de buurt van beschoeiing, overhangende bomen, dukdalven, steigers en rietkragen. Klein kunstaas is een goede manier om de rovers aan de haak te slaan. Daarnaast zijn wormen, steurgarnalen en vliegenlarven uitstekend vangende aassoorten. Omdat baarzen in scholen zwemmen is het goed mogelijk meerdere exemplaren te vangen in een relatief kort tijdsbestek. Op groot open water kan je grote scholen baars tegen komen van rond de kilo. Deze zeer agressief roofscholen zijn een ware “jackpot“ voor de visser. Er zijn verhalen bekend dat vissers vanuit een boot in het Lauwersoog gebied, binnen een uur tijd 30 kilo baars vingen op kunstaas en trosjes wormen. Dit onderschrijft ook de vraatzucht van de vis en de invloed van het aasgedrag door het jagen in scholen. Ook al hebben de vissen binnen een school geen honger, de aasnijd die wordt gecreëerd zal zorgen voor aanbeten. In Nederland geld er een gesloten periode voor baars, van 1 april tot de laatste zaterdag van mei.

Paaigedrag

De baars is een erg smakelijke vis en in Europa word hij veel voor de consumptie gevangen. Het is echter wel zaak om meerdere baarzen voor de pan te vangen omdat er na het slachten weinig vlees over blijft. In Nederland is de gestreepte rover geen populaire panvis, dit door een (onterecht) verkeerd imago van graterigheid. Persoonlijk vindt ik het goed om grote baarzen, 40+ cm, terug te zetten omdat dit essentiële vissen zijn in de voortzetting van de soort. Een vis van die grote heeft een gigantisch paaivermogen en heeft al meerderenmalen een succesvolle paai gehad. Paaien doet deze vissoort erg vroeg in het jaar, namelijk in maart/april. Voor het beginnen van het liefdesspektakel hoeft het water nog maar 8 graden te zijn. De eitjes worden gelegde in lintvormige slieren en 1 vis kan tot wel 200.000 eitjes afzetten.

Vistechnieken

Vissen op baars kan op verschillende manieren. Een goede methode en stekkeuze om mooie baarzen te vangen is het wintervissen in havens. Als het jaargetijde kouder wordt trekken vaak grote scholen witvis de havens binnen en de scholen baars trekken er achteraan. Ze liggen dan in scholen onder de steigers en boten waar ze met klein kunstaas goed te vangen zijn. Gebruik kleine shads en plugjes. Vis met kunstaasmaten van rond de 5 centimeter. Je kunt ook groter vissen maar de kans op mislukte aanbeten neemt dan toe. De baars kan het aas dan niet goed in de mond krijgen. Wanneer je systematisch de steigers afvist zal er altijd wel een aanbeet volgen. Wat zorgt voor spectaculaire drils!

 

Meerval

Silurus glani oftewel de Europese meerval, is een steeds vaker voorkomende vis in de Nederlandse wateren. De meerval is tevens de grootste zoetwatervis van Europa. Deze alien achtige vis kan groeien tot indrukwekkende proporties en daardoor verdient die het respect van menig sportvisser.

 

Meerval visspullen

Ga jij op meerval vissen, dan zul je gebruik moeten maken van de aller beste visspullen. Het nadeel van kwaliteit is echter dat er vaak een behoorlijk prijskaartje aan hangt, een simpele maar veel besparende tip is om je visspullen online te kopen. Helemaal bij grote bedragen scheelt dit je al snel tientallen Euto’s. Bekijk daarom altijd even de online prijzen, bijvoorbeeld op Raven.nl:

Eigenschappen Meerval

De vis heeft een karakteristieke grote mond, baarddraden en een grijs/zwart kleurpatroon. Wateren waar hij zich het meest in thuis voelt zijn grote rivieren met een wisselend waterpeil. Daar ligt deze roofvis vaak in diepe kuilen en eet eigenlijk alles wat er voorbij komt drijven. S `Nachts jagen deze vissen ook op het ondiepe maar overdag zoekt hij graag de beschutting op met het liefst een zachte bodem. Naast rivieren komt de meerval ook in stuwmeren en afgesloten wateren voor. De meerval staat in Nederland op de lijst van beschermde vissoorten.

De meerval heeft een zeer goed gehoor en daar wordt ook gebruik van gemaakt door sportvissers. Door met een zogenaamd kwakhout op het water te slaan worden meervallen uit de verre omgeving naar de stek gelokt. Het dieet van deze grote vis is erg divers. In de jonge jaren jaagt het dier vooral op kleine vissen, kreeftjes en ongewervelde bodemdiertjes. In de volwassen fase staat gezien de omvang van de bek en de lengte van de vis zelf, echter alles op het menu. Het is een echte top predator en jaagt op karper, paling, snoek, brasem, meerkoet, eend en kleine zoogdieren. Betreft de vraatzucht doen er dan  ook wilde verhalen de ronde. Wat echter bevestigd kan worden is dat er katten en zelfs middelgrote honden in magen van meervallen zijn aangetroffen. De meerval heeft geen tanden maar maakt gebruik van een soort plaat met naar achter gerichte puntjes die aanvoelen als schuurpapier. Het afwezig zijn van  tanden betekend dat de vis zijn prooi geheel inslikt. Een meerval kan 80 jaar oud worden en wordt in Nederland zo`n dikke 2 meter. In warme landen en gebieden rond de Kaspische-Zee zijn exemplaren van 5 meter gevangen.

Dit is het verspreidingsgebied van de meerval zoals onderzocht en beschreven door sportvisserij Nederland in 1999. Op dit moment is de meerval uitgebreid naar Frankrijk, zuid Nederland, Spanje en Italie.

In Nederland wordt de meerval de laatste jaren steeds meer gevangen en kan op sommige wateren nu zelfs gericht bevist worden. Het gaat goed met de meerval in Nederland, ons land bezit een inheemse populatie rondom Haarlem en archeologen hebben meerval resten gevonden die aanduiden dat deze soort al zo`n 5000 jaar in ons land rond zwemt. Tegenwoordig schijnen er ook gezonde populaties rond te zwemmen in de grote rivieren. Het verhaal gaat dat dit afstammelingen zijn van 850 ontsnapte meervallen uit een OVB viskwekerij nabij het Veluwemeer. Echter hebben factoren zoals visuitzettingen in Duitsland en Frankrijk hier ook aan bijgedragen. Een van de bekendste en afgelopen jaar vaak bekeken filmpjes op youtube is het bewijs dat de meerval het goed doet in Nederland. Voor de duidelijkheid, de vissen in het film fragment zijn allemaal tussen de 1 en 2 meter lang.

Wanneer je echt op meerval wil gaan vissen en de grote jongens aan de haak wil slaan kan je het beste naar Spanje (Ebro), Italie (Po), Frankrijk (Saone en Rhône) en het gebied rond de Kaspische zee. Er zijn tegenwoordig veel geheel verzorgde meerval vakanties te vinden op het internet. Gelijkwaardig aan de karper visvakanties maar dan op meerval.

Paling vissen

 Anguilla anguilla, in de volksmond Aal of Paling genoemd is misschien wel de bekendste vis en de meest geconsumeerde vis van ons land. Maar buiten het feit dat het een heerlijke vis is om te eten, is het ook een geweldig op op paling te vissen. De paling die in onze wateren voorkomt wordt de Europese Paling of aal genoemd, deze paling kan een lengte bereiken van 1 meter 30 en een gewicht van 7 kg. Het zijn dan ook echt wel de uitschieters en betreft ook altijd de vrouwtjes aal. Het mannetje wordt niet groter dan een cm of 60. In dit artikel lees je alles over paling vissen.

Over de voorplanting van de aal zijn er nog al wat onduidelijkheden, het paaiproces van de aal is nog nooit door onderzoekers waar genomen. Er zijn wel grote vermoedens dat het paaiproces in de Zargassozee plaatsvindt en dat de aal in staat is hele grote afstanden af te leggen soms tot wel 6000 km.

Een groot misverstand omtrent de paling is, dat ze lijkeneters genoemd worden. Het klopt wel dat de paling graag doodaas tot zich neemt maar dit aas moet wel vers zijn. De paling eet voornamelijk muggenlarven, vlokkreeften en andere ongewervelde. Dit is dan ook een uitstekend aas om mee te paling vissen. De grotere paling schroomt zich niet tot het verorberen van een pos of een blankvoorn.

Paling vissen, hoe?

De paling is echt een nachtdier en wie goede resultaten wil behalen zal dan ook tegen de schemer en in de nachtelijke uurtjes zijn gelukt moeten beproeven. Om paling te vissen heb je niet gek veel materiaal nodig en wanneer je in de juiste tijd op de juiste plaats bent kan je een hele leuke visdag beleven.

Paling vissen vereist geen dagenlange voorbereiding zoals bijvoorbeeld op karper of witvis (wedstrijden), integendeel! Een hengel, lood, sterke haak, aas en hup vissen maar. Wel is het verstandig om de juiste plekken op te zoeken, een paling houdt zich graag op bij beschutte plaatsen, stuwen en andere waterinlaten waar het water zuurstofrijk is.

Als men op paling gaat vissen, volstaat een sterkere feederhengel of karperhengel prima. Schroom je ook niet om een dikke lijn te kiezen, want het is bij palingvissen (zoals het spreekwoord zegt) pompen of verzuipen. Schuifloodjes of wartelloodjes rond 20 en 30 gram en een palinghaak maatje 10 doet het prima.

Geen overbodige luxe is een wartel op je hoofdlijn monteren met daaraan een onderlijn. Waarom een wartel? Wanneer de paling je aas grijpt, zwemt hij in een draaiende beweging achteruit en doordat je een wartel hebt draait de lijn mee en zal die nooit breken of kinken.

Gebruik bij het paling vissen met een schuifloodje voor op de bodem en een waker (bijvoorbeeld een die bij het kapervissen wordt gebruikt) om zo de beet vanaf de kant te kunnen waarnemen. Natuurlijk kan er ook met een dobbermontage gevist worden, maar zorg dan wel dat het aas altijd op de bodem ligt.

Paling Aas

Zoals eerder vernoemd in dit artikel; Waar je ook mee op paling gaat vissen, zorg dat het vers is. De paling komt namelijk op de geur van het aas af en ruikt het van tientallen meters afstand. Het meest gebruikte aas voor paling vissen is toch wel de worm. Rijg wanneer je hiermee vist, meerdere wormen op de haak en zorg dat ze goed bewegen. Een andere variant en misschien nog wel beter dan de worm, zijn de mestpiertjes.

Enkele voorbeelden aas,

• Blankvoorntjes en kleine posjes
• Kaas
• Frikadel
• Lunchworst
• Maden (wel in grote hoeveelheden)